Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Asiakirjoja tiedoksi

Perustelut

Eräistä kunnanhallitukselle saapuneista ja kunnanvirastossa valmistelluista asiakirjoista on laadittu yhteenveto mm. erilaisten päätösten ja yleiskirjeiden tiedoksi antamista varten. Yhteenveto sisältää tietoa myös eräistä valmistelun jälkeen käsittelyyn tulevista asiakirjoista. Yhteenvetoon merkitään myös ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteeseen 26 merkityt asiakirjat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Tämän asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa pidetään tauko klo 16.30-16.40.

 

Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksessa läsnä ja etäyhteyden päässä olevan samat henkilöt kuin ennen taukoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)