Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Muut asiat

Kokouskäsittely

Ennen kokouksen alkua Willow Grouse Oy:n edustajat esittelivät suunnitelmiaan hallitukselle.

______

 

Hallitus keskusteli Särkijärvellä sijaitsevan näköalapaikan pysäköintialueiden riittämättömyydestä.  Autojen pysäköinti tien vartelle aiheuttaa vaaratilanteita ja on tilanteita, että hälytysajoneuvot eivät pääse läpi. Metsähallituksen ja Lapin ELY-keskuksen kanssa tulee suunnitella alueen kehittämistä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)