Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Sivistysjohtajan virkavaali

MUODno-2023-25

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 13.1.2023 § 16 julistaa sivistysjohtajan viran haettavaksi toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena. Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, asetuksen 986/1998 mukaista rehtorin kelpoisuutta ja kunnallishallinnon ja -talouden tuntemusta sekä kokemusta sivistystoimesta. Viran palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena, se tarkistetaan käynnissä olevassa TVA-prosessissa ja koeaika on 6 kuukautta.

Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä seitsemän (7) hakijaa. Hallituksen nimeämä rekrytointiryhmä päätti kutsua haastatteluun ja soveltavuusarviointeihin kolme (3) muodollisesti pätevää hakijaa; *********.

Haastatteluryhmä esittää kokonaisarvion perusteella, että virkaan esitetään valittavaksi KM *********. Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistysjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen valitaan *********.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Viran palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena, se tarkistetaan käynnissä olevassa TVA-prosessissa 1.5.2023 alkaen. Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Valinta on ehdollinen ja valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Muutettu ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistysjohtajan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen valitaan ********* ja hänen kieltäytymisensä varalle *********.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Viran palkkaus muodostuu kokonaispalkkauksena, se tarkistetaan käynnissä olevassa TVA-prosessissa. Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Valinta on ehdollinen ja valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen. 

Esteellisyys

  • *********(hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1 §) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)