Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Muut asiat

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli mm. kunnan omien ympäristölupien käsittelystä ja osayleiskaavan muistutusten tilanteesta. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)