Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Nimeämispyyntö House of Laplandin yhteistyöryhmiin

MUODno-2023-184

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

House of Lapland pyytää kuntia nimeämään edustajat sen yhteistyöryhmiin:

  • Elinvoimaryhmän tehtävänä on ohjata Lapin osaaja- ja asukas-, matkailu- ja elinkeinomarkkinoinnin sekä elokuvakomission lokaatiomarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta Lapin näkyvyyden ja kilpailukyvyn maksimoimiseksi.
  • Viestintä- ja markkinointivastaavien ryhmän tehtävänä on omalta osaltaan välittää tietoa kuntien/yhteistyökumppanien ja House of Laplandin välillä.

Tarkoituksena on, että työryhmiin nimetyistä henkilöistä muodostuu kahden henkilön tiimi/kunta tai yhteistyökumppani, joka vastaa omissa rooleissaan vuoropuhelusta, yhteistyöstä ja tiedonkulusta House of Laplandin ja kunnan/yhteistyökumppanin välillä. Näin varmistetaan tiedonkulku myös mahdollisten henkilövaihdosten yhteydessä. Työryhmät kokoontuvat n. 4-6 kertaa vuodessa ja puolivuosittain vähintään yksi kokous on yhteinen molempien työryhmien kesken.

Nimeämispyyntö on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää molempiin työryhmiin varsinaiseksi edustajaksi kehittämispäällikön ja varalle kunnanjohtajan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

HOL, asianosaiset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)