Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Tehtäväkohtaisten palkkojen päivitys 

MUODno-2023-195

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Tehtäväkuvien päivityksien ja TVA-prosessin yhteydessä on tullut tarve käydä keskustelu tehtäväkohtaisten palkkojen mahdollisesta takautuvuustarkastelusta. Kunnanjohtaja esittelee kokouksessa ajankohtaisen tilannekuvan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilannekuvan ja käy tästä keskustelun.

Kunnanhallitus päättää, että tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistusprosessiin nimetään työryhmä, johon kuuluu yt- ryhmä, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, kunnanjohtaja sekä kunnanhallituksen edustajat. Työryhmä tuo esityksen kunnanhallitukselle.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja päätti, että työryhmässä kunnanhallituksen edustajana ovat ********* sekä varalla *********.

Tiedoksi

yt-toimielin, työryhmän jäsenet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)