Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 LISÄPYKÄLÄ: Sivistyspalveluiden toimistosihteerin tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistus, jatko (lisäpykälä)

MUODno-2023-106

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Sivistyspalveluissa on ollut poikkeava henkilöstö, työ- ja tehtävätilanne perusopetuksen virka- ja työvapaiden johdosta tammi-helmikuun ajan. Tilanteen myötä perusopetuksen ja lukion toimistosihteerin tehtäviä on merkittävästi siirtynyt sivistyspalvelun toimistosihteerille. Sivistyspalvelujen toimistosihteerien esimies on sivistysjohtaja.

KVTES 10 §:n mukaan mikäli viranhaltijan tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos tehtävä on vaativampi. Tehtävien muuttuessa ja työmäärän lisääntyessä samankaltaisia ratkaisuja on tehty mm. 2019, 2021 ja 2022. Kunnassa on käynnissä TVA-työ, joka perusteella henkilöstön tehtäväkohtaiset palkkaukset tarkistetaan, mutta tässä vaiheessa sivistyspalvelujen toimistosihteerin muuttuneet tehtävät eivät ole pysyviä, vaan poikkeuksellisesta henkilöstötilanteesta johtuvia lisätehtäviä.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että sivistyspalvelujen toimistosihteeri ********* maksetaan tehtäväkohtaiseen palkkaan 350 euron lisä kuukaudessa määräaikaisesti 1.1.2023–28.2.2023, koska hän tekee tehtäväkuvaustaan vaativampia tehtäviä ja tehtävät ovat lisääntyneet määräaikaisesti tehtävänkuvauksesta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Sivistystoimen poikkeavat henkilöstöjärjestelyt jatkuvat edelleen ja työjärjestelyjä on tehty henkilöstön kesken mm. osa-aikaisuuden vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että sivistyspalvelujen toimistosihteeri Heikki Tuikalle maksetaan tehtäväkohtaiseen palkkaan edelleen

  • 350 euron lisä kuukaudessa ajalta 1.3.2023-19.3.2023 ja
  • 140 euron lisä kuukaudessa ajalta 20.3.2023-14.5.2023 (40 % 350 eurosta osa-aikaisuuden aiheuttamien lisätehtävien perusteella). 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosainen, sivistyspalvelut, palkat, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija