Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Maanvuokraoikeuden siirtyminen

MUODno-2023-232

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Hannele Keto on 6.4.2023 sähköpostitse ilmoittanut, että maanvuokraoikeus osoitteessa Kalliotie 5 on siirtynyt vuoden 2023 alusta hänelle ja Niko Auttolle . 

Tontti sijaitsee Särkijärvellä ja on Rotkola -tilan tonttisuunnitelmassa tontti nro 6. Maanvuokrasopimus on alun perin tehty Jukka ja Leena Myllykoskelle vuonna 1986. Sopimuksessa todetaan, että vuokralainen on oikeutettu kuntaa kuulematta siirtämään vuokraoikeuden toiselle. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vuokraoikeuden siirtymisen Särkijärven Rotkola -tilan tonttisuunnitelman tontilla nro 6. Siirron saajina ovat Hannele Keto ja Niko Autto .

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Katri Rantakokko (hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kunnanjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian ajan. 

Tiedoksi

asianosaiset, elinvoimapalvelut