Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Sovintoehdotus Adapteo Oy

MUODno-2021-597

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Neuvottelut Palveluasumisyksikkö Metsäniityn taloudellisen loppuselvityksen erimielisyyksien ratkaisemiseksi ovat jatkuneet urakoitsija Adapteo Finland Oy:n kanssa. Osapuolet ovat eri mieltä edelleen mm. kunnalle syntyneistä kustannuksista rakennuksen valmistumisen viivästymisestä (asukkaiden vuodeosaston ja Ojusniityn kustannukset), sopimuspoikkeamista ja lämmitysjärjestelmän toimimattomuudesta (lämmityksen lisäkustannukset).

Elinvoimajohtaja ja kunnanjohtaja ovat 8.2.2023 laatineet alustavan sovintoesityksen, joka toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 8.2.2023 päivätyn sovintoesityksen taloudellisen selvityksen nro. 4 jälkeen esitettäväksi Adapteo Finland Oy:lle.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunta toimitti Adapteo Finland Oy:lle hallituksen 27.2.2023 § 65 mukaisen sovintoesityksen, johon Adapteo Finland Oy vastasi 23.3.2023 kunnalle sovintotarjouksellaan. Sovintotarjous on oheismateriaalina, ja kunta on tässä konsultoinut lakiasiantuntijaa. Adapteo Finland Oy:n sovintotarjous on voimassa perjantaihin 21.4.2023 klo 16.00 asti, jonka jälkeen se raukeaa. 

Kunta ja lakiasiantuntija ovat käyneet sovintotarjouksen läpi. Kunta on valmis hyväksymään tämän niillä täsmennyksillä, jotka on laadittu sovintosopimusluonnokseen.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisen sovintosopimuksen Adapteo Oy:n kanssa. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli sovintosopimuksesta.