Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Syöpähoidoista aiheutuneiden hoitopäivämaksujen korvaus

MUODno-2021-205

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aira Luhtaanmäki, toimistosihteeri, aira.luhtaanmaki@muonio.fi
Elina Niemelä-Muotka, toimistosihteeri, elina.niemela-muotka@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto on varannut vuosittain terveystoimen tehtävään 3 000 euron määrärahan syöpäpotilaiden hoitopäivämaksujen korvaamiseen.

Sosiaalilautakunta on viimeksi 28.5.2019 § 53 hyväksynyt maksuperusteet, joiden mukaan yhdelle asiakkaalle korvataan enintään 500 euroa/asiakas/vuosi syöpähoitojen hoitopäivämaksuista ja potilashotellissa yöpymisen omavastuuosuudesta.

Voimassa olevia korvausperusteita on syytä tarkentaa tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi ja hakemusten käsittelyn ja päätöksenteon tueksi siten, että asiakkaalle korvataan 500 euroa/kalenterivuosi syöpähoidoista aiheutuneista kuluista, joihin kuuluvat

 • erikoissairaanhoidossa toteutettava syövän kirurginen hoito (syöpäleikkaus) ja sen jälkeinen osastohoitojakso erikoissairaanhoidossa (esim. LKS ja OYS)
 • solunsalpaajahoito (muutaman viikon välein),
 • syöpähoidon sarjahoitomaksu (sädehoito, kestää yleensä muutamia viikkoja),
 • syöpähoitoihin liittyvän potilashotellissa yöpymisen omavastuuosuus: Kelalta haettavan yöpymisrahakorvauksen suuruus on 20,18 eur/vrk, joka vähennetään asiakkaalle aiheutuneista todellisista yöpymiskustannuksista,
 • muut erikoissairaanhoidon suorittamat syöpähoidot.

Korvattavia kustannuksia eivät ole esim.

 • kotisairaanhoitajan tai lääkärin kotikäynnit,
 • lääkkeet,
 • lääkärintodistusmaksut,
 • matkakulut (korvaus haetaan Kelasta),
 • muut kuin varsinaiseen syöpähoitoon liittyvät hoitojaksot erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon osastoilla,
 • poliklinikkamaksut,
 • saattajan yöpymiskulut.

Korvausta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi tulostaa sosiaalitoimen kotisivuilta tai hakea sosiaalitoimistosta.

Hakemuksen liitteenä tulee olla

 • hoitolaitoksen allekirjoittama todistus syöpähoidoista ja niiden kestosta (todistuslomakkeen voi tulostaa sosiaalitoimen kotisivuilta),
 • kopiot hoitolaitoksesta saaduista laskuista.

Ehdotus

Esittelijä

Henri Muotka, vs. hyvinvointijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy syöpähoidoista aiheutuneiden kulujen korvausten tarkennetut perusteet.

Päätös

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Perustelut

Valtuusto on varannut vuosittain määrärahan syöpäpotilaiden kustannusten korvaamiseen.

Aiemmin korvaukset on suoritettu hyvinvointipalveluista, mutta hyvinvointialueen aloitettua toimintansa määräraha on siiretty kunnanhallitukselle. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että syöpähoidoista aiheutuneista hoitopaivämaksuista korvataan 500 euroa/kalenterivuosi henkilöä kohden. Muita kustannuksia ei korvata.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kirjanpito