Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Työsuojelutarkastus (esihenkilöt): asian käsittelyn päättyminen

MUODno-2022-294

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti 4.4.2023, että esihenkilöiden työsuojelutarkastuksen osalta asetetut velvoitteet on täytetty ja asian käsittely on päättynyt.

Työsuojelun vastuualue tulee seuraamaan toimenpiteiden vaikutusta tulevalla seurantatarkastuksella keväällä 2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoituksen asian käsittelyn päättymisestä tiedoksi. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

yt-toimielin, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija