Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Varhaiskasvatuksen vastaavan nimike

MUODno-2023-90

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta esittää kokouksessa 22.2.2023 § 25, että varhaiskasvatusvastaavan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen päälliköksi.

Valtuusto päätti kokouksessa 12.12.2022 § 63 sivistyspalveluiden organisaatiouudistuksen yhteydessä varhaiskasvatuspalvelujen osalta seuraavaa: varhaiskasvatuspalveluihin lisätään aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetus 1.8.2023 alkaen, lisäksi varhaiskasvatuspalveluista vastaa 1.4.2023 alkaen varhaiskasvatusvastaava (tehtäväyksikkövastaava). Varhaiskasvatusvastaava vastaa varhaiskasvatuksen tehtäväyksiköstä, talouden suunnittelusta ja kehittää tehtäväyksikön toimintaa. Varhaiskasvatusvastaava toimii esimiehenä varhaiskasvatuksen tehtäväyksikössä. Hän vastaa toiminnan, tilojen, kaluston ja alueiden käytöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että varhaiskasvatusvastaavan nimikettä ei muuteta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

sivistyspalvelut