Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 293 Asiakirjoja tiedoksi

Valmistelija

 • Elli Rauhala, toimistosihteeri, elli.rauhala@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiakirjat sekä ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta.

 1. Lapin hyvinvointialue: Aluehallituksen pöytäkirjanote 9.11.2022 § 350 ruokapalveluiden järjestäminen Lapin hyvinvointialueella - Lapin Ateriapalvelut Oy:n toiminta keskeytetään 1.12.2022 lukien, yhtiön toiminnan jatkamisesta päätetään erikseen viiimeistään keväällä 2025 (MuoDno-2022-263)
 2. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia: Yhtymähallituksen pöytäkirja 15.11.2022
 3. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia: Yhtymähallituksen pöytäkirja 29.11.2022
 4. Lapin liitto: Hallituksen pöytäkirja 18.11.2022
 5. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä: Hallituksen pöytäkirja 22.11.2022
 6. Kolarin kunta: Pöytäkirjan ote 29.11.2022 § 279 Tunturi-Lapin edustajaksi nimetty tekijöiden Lappi -hankkeen ohjausryhmään Kittilän kunnan hallintojohtaja Sanna Ylinampa (MUOdno-2021-67)
 7. Sivistyslautakunta: Pöytäkirja 9.11.2022

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. asiakirjat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)