Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 276 Ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikat eduskuntavaaleissa vuonna 2023

MUODno-2022-426

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vuoden 2023 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 ja ennakkoäänestys kotimaassa on 22.-28.3.2023.

Kunnanhallituksen tulee hyvissä ajoin ennen vaaleja päättää vaalipäivän äänestyspaikoista ja yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja määrätä ennakkoäänestyspaikkoina olevat sosiaalihuollon toimintayksiköt. Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 13.1.2023 mennessä. Esimerkiksi sairaalat ovat suoraan lain nojalla ennakkoäänestyspaikkoja. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitosäänestys on suoritettu hyvinvointikeskuksessa, Marjapaikassa, Ojusniityssä ja Metsäniityssä. Kotiäänestyk­sessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettavana aikana (klo 9–20). 

Oikeusministeriön kirjeen 14.9.2022 mukaan kunnan tulee ehdottomasti huolehtia siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on riittävästi suhteessa äänioikeutettujen määrään, jotta ennakkoon äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää. Äänestys on syytä sijoittaa paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Ministeriö suosittaa, että ennakkoäänestyspaikat ovat samat vaaleista toiseen, jotta äänestäjät tietävät ja muistavat ne helpommin.

Kunnanhallitus on 18.10.2021 § 307 hyväksynyt vuoden 2022 aluevaaleja varten seuraavat ennakkoäänestyspaikat ja aikataulut:

 • Kirkonkylä, la ja su klo 12–16 ja muina päivinä klo 9–16, Kiela (Kilpisjärventie 15)
 • Ylimuonio ke klo 13–16, vanha koulu (Koulupolku 10)
 • Kihlanki to klo 9–12, koulukiinteistö (Panulantie 14)
 • Kangosjärvi to klo 13–16, kylätalo (Kangosjärventie 215)
 • Särkijärvi, pe klo 9–12, entinen koulu (Pallaksentie 9)
 • Kerässieppi, ma klo 9–12, kylätalo (Kerässiepintie 1987).
 • Kätkäsuvannosta järjestetään kaksi asiointikyytiä Kirkonkylälle ennakkoäänestystä varten (torstai ja maanatai)

Laitosäänestys suoritetaan hyvinvointikeskuksessa, Marjapaikassa, Metsäniityssä ja Ojusniityssä. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettavana aikana (klo 9-20).

Vaalipäivien äänestys: Muonion koulu (Opintie 3).

Mahdolliset kuljetukset sivukylien ennakkoäänestyspaikoille toteutetaan ennakkoilmoittautumisen perusteella.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon kulloisenkin epidemiatilanteen ja varautumaan siihen, että tilanne voi vaatia samanlaisia erityisjärjestelyitä, joita toteutettiin Covid-19 –pandemian osalta vuoden 2021 kuntavaaleissa ja vuoden 2022 aluevaaleissa.

Ministeriö seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja pitää kuntia ajan tasalla eduskuntavaalien valmisteluihin liittyen. Tarvittaessa ministeriö ja THL myös antavat kunnille erityiset terveysturvallisuusohjeet samaan tapaan kuin kuntavaaleissa ja aluevaaleissa. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että eduskuntavaalien ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys järjestetään ennakkoäänestyksen osalta 22.-28.3.2023: 

 • Kirkonkylä, la ja su klo 12–16 ja muina päivinä klo 9–16, Kiela (Kilpisjärventie 15)
 • Ylimuonio ke klo 13–16, vanha koulu (Koulupolku 10)
 • Kangosjärvi to klo 13–16, kylätalo (Kangosjärventie 215)
 • Kerässieppi, ma klo 9–12, kylätalo (Kerässiepintie 1987).

 

Laitosäänestys suoritetaan terveyskeskuksessa, Marjapaikassa, Metsäniityssä ja Ojusniityssä. Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan äänestäjille erikseen ilmoitettavana aikana (klo 9-20).

Vaalipäivän äänestys 2.4.2023:

 • Muonion koulu (Opintie 3).

Mahdolliset kuljetukset sivukylien ennakkoäänestyspaikoille toteutetaan ennakkoilmoittautumisen perusteella.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

keskusvaalilautakunta

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)