Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Hööli ry:n antolainan ehdot

MUODno-2022-151

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto myönsi 31.10.2022 Hööli ry:lle 5 650 euron antolainan sillä ehdolla, että Leader Tunturi-Lappi myöntää hankerahoituksen. Lisäksi valtuusto päätti, että lainaehdoista päättää kunnanhallitus.

Kysee antolaina, josta tulee laatia velkakirja ja määrätä velalle korko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että Hööli ry:n antolainan (5 650 euroa) ehdoista seuraavaa:

Velkakirjassa on huomioitava velkojan sekä velallisen tiedot, velan määrä ja velkaerien nostamisen suunnitelma sekä tieto erimielisyyksien ratkaisemisesta. 

Velan korko on 0,1 % ja se maksetaan lyhennyksen tai loppumaksun yhteydessä.

Lainalle on saatava omavelkainen takaus. Takaus rajoittautuu kulloinkin lyhentämättömään osuuteen.

Laina maksetaan takaisin kuukauden sisällä Leaderin loppumaksun jälkeen. Mikäli hanke keskeytyy, rahoittava viranomainen hylkää tukea haettuihin kustannuksiin tai perii tukia takaisin, Hööli ry:n  puolesta omavelkaisen takauksen antaneet henkilöt ovat vastuussa ja velvoitettuja maksamaan annetun lainan kokonaisuudessaan takaisin kunnalle.

Viivästymiskorko määräytyy korkolain mukaan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Hööli ry, talous

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)