Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 297 LISÄPYKÄLÄ: Kunnanjohtajan vuosilomat (lisäpykälä)

MUODno-2022-494

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki hakee vuosilomaa seuraaville ajankohdille:

  • 9.12.2022 (1 vuosilomapv)
  • alustavasti 23.12.2022-1.1.2023 (5 vuosilomapv), tallennetaan toteutuneiden päivien mukaan.

Ehdotus

Puheenjohtajan selostuksesta.

Kunnanhallitus myöntää kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäelle vuosilomaa 

  • 9.12.2022 (1 vuosilomapv)
  • alustavasti 23.12.2022-1.1.2023 (5 vuosilomapv). Kunnanhallituksen puheenjohtaja hyväksyy lomapäivät totetuneiden mukaisesti. 

Päätös

Hallitus hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Laura Enbuska-Mäki

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 §).

Tiedoksi

asianosainen, palkat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)