Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Muut asiat

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli lyhyesti mm.

  • luottamushenkilöiden koulutuksesta
  • osallistuvasta talousarviosta
  • Vesiosuuskunta Aariasta
  • Kemiläisenvaaran ranta-asemakaavasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)