Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 274 Tunturi-Lapin maaseutulautakunnan kokoonpano

MUODno-2021-358

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kittilän kunnanvaltuusto valitsi toimikaudekseen 16.8.2021 § 332 jäsenensä ja henkilökohtaiset varajäsenet yhteiseen Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan.

varsinainen jäsen Juha Hettula, varajäsen Matti Pääkkölä
varsinainen jäsen Juha Toivola, varajäsen Raija Palosaari
varsinainen jäsen Helena Nevalainen, varajäsen Aaro Granroth.

Kittilän kunnanvaltuusto suoritti 22.8.2022 § 65 täydennysvaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan edesmenneen Matti Pääkkölän sijalle. Juha Hettulan varajäseneksi valittiin Reijo Kyrö.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi toimikaudekseen Tunturi-Lapin maaseutulautakuntaan Juha Hettulan henkiökohtaiseksi varajäseneksi Reijo Kyrön Kittilän kunnanvaltuuston päätöksen 22.8.2022 § 65 mukaisesti. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)