Kunnanhallitus, kokous 5.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 268 Työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Esityslistan toimittamisen jälkeen 1.12.2022 sitä on täydennetty seuraavasti:

§ 297 Kunnanjohtajan vuosilomat
§ 298 House of Laplandin palvelusopimus
§ 299 Palvelusopimus Lapin hyvinvointialueelle tuotettavista ateriapalveluista v. 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen, mutta päätti käsitellä pykälät 274 - 276 ennen 273 §:n käsittelyä.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)