Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Asiakirjoja tiedoksi

Valmistelija

 • Elli Rauhala, asianhallintasihteeri, elli.rauhala@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle tiedoksi saapuneet ja tiedotettavat asiakirjat sekä ne lauta- ja toimikuntien pöytäkirjat, joiden päätöksiin ei enää ole mahdollista käyttää otto-oikeutta. 

 1. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia: Yhtymävaltuuston pöytäkirja 30.5.2023 
 2. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia: Yhtymähallituksen pöytäkirja 20.6.2023
 3. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia: Yhtymähallituksen pöytäkirja 10.8.2023
 4. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia: Ote yhtymähallituksen pöytäkirjasta 10.8.2023 § 105 TE-palvelu-uudistus (MUODno-2023-137) 
 5. Lapin liitto: Hallituksen pöytäkirja 5.6.2023 
 6. Arktisen Lapin ympäristösuojelun yhteistoiminta-alue: Ympäristöjaoston pöytäkirja 15.6.2023 
 7. Arktisen Lapin ympäristösuojelun yhteistoiminta-alue: Ympäristöjaoston pöytäkirja 27.6.2023
 8. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä: Yhtymäkokouksen pöytäkirja 20.6.2023 
 9. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä: Hallituksen pöytäkirja 20.6.2023 
 10. Lapin Jätehuolto kuntayhtymä: Yhtymäkokouksen pöytäkirja (jatkokokous) 30.6.2023 
 11. Lapin hyvinvointialue: Aluehallituksen päätös 28.6.2023 § 244 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkuntalaskutuksen oikaisu ja ylijäämän palautus
 12. Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon jaosto: Pöytäkirja 3.8.2023 
 13. Elinvoimalautakunta: Pöytäkirja 27.6.2023 
 14. Sivistyslautakunta: Pöytäkirja 14.6.2023.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. asiakirjat ja mahdollisesti kokouksessa annettavat lisäselostukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)