Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Ero luottamustehtävistä

MUODno-2023-390

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kari Malila ilmoitti 6.7.2023 eroavansa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi, muuttopäivä on ollut 1.7.2023.

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa Kari Malilan luottamustoimet päättyneeksi hänen menettäessään vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)