Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Kukaslompolon asemakaavan laajennuksen ja muutoksen täytäntöönpano

MUODno-2020-139

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnanhallitus käsitteli asiaa 12.6.2023 § 180.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se hyväksyy Kukaslompolon asemakaavan muutoksen ja laajennuksen.

Päätös

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

Kokouskäsittely

Tuomas Sieppi vastusti kunnanhallituksen esitystä ja hän perusteli, että alue tulisi rauhoittaa kokonaan poronhoidolle. Esitystä ei kannatettu.

Valtuustossa todettiin, että alueella on voimassa oleva kaava, jota nyt kehitetään. 

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 § 40 Kukaslompolon asemakaavan laajennuksen ja muutoksen. Kokouksen pöytäkirja asetettiin nähtäville 27.6.2023 ja valitusaika päättyi 2.8.2023.

Kaavan hyväksymiseen ei ole haettu muutosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja -asetuksen 93 §:n mukaan kaava tulee voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Voimaantulosta kuulutetaan siinä vaiheessa, kun päätös on saanut lainvoiman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus määrää voimaan Kukaslompolon asemakaavan laajennuksen ja muutoksen. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kaavanlaatija, Maanmittauslaitos, Lapin liitto, Lapin ELY-keskus, elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)