Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Kunnanjohtajan katsaus

Perustelut

Kunnanjohtaja kävi katsauksessaan läpi mm. seuraavat asiat:

 • Vesihuollon järjestäminen
 • Ateria- ja siisteyspalveluiden yhtiöittämisen valmistelutilanne
 • Kiinteistökaupan purkaminen
 • TE24 -uudistuksen valmistelutilanne
 • Muonio 150 juhlavuosi
 • Kiinteistöjen tilanne/käyttösuunnitelma
 • Syksyn 2023 tapahtumat ja virkamatkat

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Hallitus merkitsee kunnanjohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)