Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Muut asiat

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli mm.:

  • Veneenlaskupaikkojen merkinnät
  • Evakkotien käyttö, Roimaantien merkinnät ja kunnossapito, liikennemerkkien ja opasteiden kunto
  • Kunnan ilmoitustaulujen ympäristön siisteys, tien varsien penkit puuttuivat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)