Kunnanhallitus, kokous 28.8.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Esityslista toimitettiin 23.8.2023. Sen jälkeen listalle on lisätty:

§ 235 KVTES: Paikalliset järjestelyerät vuonna 2023
§ 236 KVTES: Palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä
§ 237 OVTES osio B-F: Paikalliset järjestelyerät vuonna 2023
§ 238 OVTES osio B-F: Palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä
§ 239 OVTES osio G: Paikalliset järjestelyerät vuonna 2023
§ 240 OVTES osio G: Palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä
§ 241 TS: Paikalliset järjestelyerät vuonna 2023
§ 242 TS: Palkkausjärjestelmiä koskevan kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä
§ 243 TTES: Paikalliset järjestelyerät ja kehittämisohjelmaerä vuonna 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan lisäpykälillä työjärjestykseksi. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)